Lista colegiilor din Chişinău


Lista instituţiilor de invăţămînt mediu de specialitate (colegii) de stat din Republica Moldova

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

1. Colegiul Financiar – Bancar „A. Diordiţa”,

Director Palade Gabriel,

or. Chişinău, str. Miron Costin 26/2

tel.: 44-31-12, 44-31-68

fax: 43-56-75, 44-31-12

http://www.cfbc.md

e-mail: contact@cfbc.md, web@cfbc.md,

2. Colegiul de Informatică din Chişinău,

Director Zavaţchii Vitalie,

or. Chişinău, str. Sarmisegetuza, nr. 48

tel.: 52-35-19, 52-39-86, 52-30-01

fax: 53-78-34

http://www.cich.md/

e-mail: secretariat@cich.md,

3. Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul,

Director Ţaranovici Constantin,

or. Chişinău, str. Mihai Sadoveanu, nr. 40/2

tel.: 48-97-90, 48-97-46, 48-97-92

fax: 48-97-92

www.ournet.md

e-mail: crmetc@mail.md,

4. Colegiul de Ecologie din Chişinău,

Director Danu Dumitru,

or. Chişinău, str. Burebista, nr. 70

tel.: 55-52-61, 55-42-95

fax: 55-91-67

e-mail: ddv953@hotmail.com

5. Colegiul Tehnic al U.T.M.,

Director Pendus Andrei,

or. Chişinău, str. Voluntarilor, nr. 1

tel.: 47-05-00, 47-05-72

fax: 47-07-24

e-mail: col_tehnic@mail.ru

6. Colegiul de Industrie Uşoară,

Director Mitrofan Mihai,

or. Bălţi, str. I. Franco, nr. 17

tel.: 71-361, 72-537

fax: 0(231) 71-310

e-mail: ciu_bl@mtc-bl.md

7. Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM,

Director Ştirbu Larisa,

or. Chişinău, str. Petru Rareş, nr. 18

tel.: 40-27-19, 40-27-91

fax: 22-19-68, 40-27-95

e-mail: colegiu_cnc@mail.ru

8. Colegiul Politehnic din Bălţi,

Director Jemna Iurie,

or. Bălţi, str. I. Franco, nr. 11

tel.: 71-213

fax: 0(231) 72-094

e-mail: cpb@mtc-bl.md

9. Colegiul Politehnic din Chişinău,

Director Vrânceanu Vasile,

or. Chişinău, str. Melestiu, nr. 12

tel.: 27-27-83, 27-25-94

fax: 54-34-04

www.cptc.md

e-mail: cptc@mail.md, col_politehnic@yahoo.com

10. Colegiul de Transporturi,

Director Rusu Boris,

or. Chişinău, str. Sarmisegetusa, nr. 31

tel.: 55-00-53, 52-37-52

fax: 52-35-12

www.ctaca.arax.md

e-mail: ctcav@araxinfo.comwww.ctaca.arax.md

11. Colegiul de Construcţii din Chişinău,

Director Pelivan Valeriu,

or. Chişinău, str. Gh. Asachi, nr. 71

tel.: 72-12-34, 73-10-89

fax: 73-10-05

www.ccc.md

e-mail: colegiu2028@yahoo.com

12. Colegiul Tehnologic din Chişinău,

Director Cube Ludmila,

or. Chişinău, str. Bogdan Voievod, nr. 8/1

tel.: 44-42-72, 49-30-08

fax: 49-30-73

e-mail: coltehnologic@gmail.com

13. Colegiul de Construcţii din Hînceşti,

Director Cociu Iurii,

or. Hînceşti, str. Mitropolitul Varlaam, nr. 51

tel.: 22-621, 22-682

fax: 0(269) 23-603

e-mail: solopa20041995@mail.ru

14. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi,

Director Beleacov Alexandru,

or. Bălţi, str. Decebal, nr. 101

tel.: 70-398, 70-300

fax: 0(231) 70-398

e-mail: Railwaycollege@rambler.ru

15. Colegiul Industrial – Pedagogic al Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu”,

Director Tataru Gheorghe,

or. Cahul, str. Dunării, nr. 36

tel.: 41-541, 93-780

fax: 0(299) 41-491

www.cipc.info.md

e-mail: cahulcolegiu@rambler.ru

16. Colegiul Pedagogic „Alexandru cel Bun” din Călăraşi,

Director Şapoval Gheorghe,

or. Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, nr. 62

tel.: 20-596

fax: 0(244) 22-372

e-mail: colegiul@mtc-cl.md

17. Colegiul Pedagogic „A. Mateevici”,

Director Caţer Elena,

or. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 54

tel.: 22-02-41

fax: 24-46-05

e-mail: infocolpedagog@mail.ru

18. Colegiul Pedagogic „Gh. Asachi”,

Director Tiutiunic Tatiana,

or. Lipcani, str. Independenţei, nr. 15

tel.: 61-540

fax: 0(247) 61-404

e-mail: colegiullipcani@mail.ru

19. Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei,

Director Globu Nelea,

or. Orhei, str. V. Mahu, nr. 162

tel.: 21-676, 24-654

fax: 0(235) 24-654

e-mail: colpedagogic@rambler.ru

20. Colegiul Pedagogic „M. Eminescu”,

Director Pletniuc Valentina,

or. Soroca, str. I. Creangă, nr. 19

tel.: 23-125, 23-452

fax: 0(230) 23-191

e-mail: soroca.colpet@ramler.ru

21. Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

Director Roman Petru,

or. Bălţi, str. Puşkin, nr. 38

tel.: 26-020, 23-039

fax: 0(231) 23-039

www.usb.md

e-mail: liceu@usb.md

22. Colegiul Pedagogic „Mihail Ciachir” din Comrat,

Director Tanasovici Maria,

U.T.A. „Găgăuzia”, or. Comrat, str. Lenin, nr. 160

tel.: 23-509, 22-504, 22-661

fax: 0(298) 22-988

e-mail: comratpedcol@mail.ru

Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova (colegii cu profil muzică, arte)

23. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi,

Director Ştefan Haiducu,

or. Bălţi, str. C. Porumbescu, nr. 18

tel.: 20-569

fax: 0(231) 20-569

e-mail: colegiul.muzical@mail.ru

24. Colegiul de Muzică „Şt. Neaga”,

Director Perju Gheorghe,

or. Chişinău, str. H. Botev, nr. 4

tel.: 77-84-22

fax: 56-00-58

e-mail:

25. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău,

Director Svernei Igor,

or. Chişinău, str. Independenţei, nr. 1

tel.: 77-26-41, 76-66-39

fax: 76-64-94

e-mail: cappl@mail.md, cap.sec@mail.md

26. Colegiul de Arte, or.Soroca,

Director Griţenco Tamara,

or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, nr. 39

tel.: 23-357

fax: 0(230) 23-335

e-mail: colartesoroca@mail.ru

27. Colegiul Naţional de Coregrafie,

Director Gorşcov Iurie,

or. Chişinău, str. M. Eminescu, nr. 31

tel.: 21-35-94, 22-77-05

fax: 22-35-94

e-mail: colegcoregraf@mail.ru

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova (colegii cu profil medicină)

28. Colegiul de Medicină din Bălţi,

Director Grosu Ion,

or. Bălţi, str. Decebal, nr. 101

tel.: 30-102, 30-103

fax: 0(231) 32-083

e-mail: blcolmed@yandex.ru

29. Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie,

Director Manolachi Ala,

or. Chişinău, str. N. Testemiţanu, nr. 28

tel.: 72-58-66

fax: 73-34-90

www.cnmf.md

e-mail: cancelarie@cnmf.md

30. Colegiul de Medicină din Ungheni,

Director Jardan Valeriu,

or. Ungheni, str. Mihai Eminescu, nr. 73

tel.: 22-108

fax: 0(236) 24-459

www.ournet.md/~ungheni_cmed

e-mail: colmedun@mtc-un.md,

31. Colegiul de Medicină din Orhei,

Director Moşanu Velian,

or. Orhei, str. Renaşterii Naţionale, nr. 7

tel.: 23-378

fax: 0(235) 21-893

e-mail: colegiul-med@mail.ru

32. Colegiul de Medicină din Cahul,

Director Bularu Nicolae,

or. Cahul, str. A. Mateevici, nr. 103/1

tel.: 35-096

fax: 0(299) 35-096

e-mail: colmedcahul@mail.ru

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova (colegii cu profil agrar)

33. Colegiul Agricol din Ţaul,

Director Nichitovici Marian,

raionul Donduşeni, s. Ţaul

tel.: 61-341, 61-345

fax: 0(251) 61-384

e-mail: catdon@yandex.ru

34. Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău,

Director Maciuca Mihai,

mun. Chişinău, s. Stăuceni

tel.: 32-64-08

fax: 32-74-08

e-mail: colegiul-viticultura@mail.md

35. Colegiul Agroindustrial din Grinăuţi,

Director Palii Mihai,

raionul Ocniţa, s. Grinăuţi

tel.: 71-483

fax: 0(271) 71-522

e-mail:

36. Colegiul de Zootehnie şi Medicină Veterinară din Brătuşeni,

Director Cuzuioc Sergiu,

raionul Edineţ, s. Brătuşeni

tel.: 75-594

fax: 0(246) 75-594

e-mail: zoobrat@mtc-ed.md

37. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani,

Director Guţu Vasile,

or. Rîşcani, str. Trandafir, nr. 37

tel.: 28-701, 28-741

fax: 0(256) 28-741

e-mail: risbastina2004@yandex.ru

38. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,

Director Nesterenco Constantin,

or. Soroca, str. Calea Bălţului, nr. 28

tel.: 22-327, 22-308

fax: 0(230) 22-327

e-mail: cnesterenco@yandex.ru

39. Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi,

Director Banchin Valentin,

raionul Comrat, s. Svetlîi, str.Lenin 22

tel.: 32-230, 32-450

fax: 0(294) 32-482

e-mail: satc-svetlii@mail.ru

40. Colegiul Agroindustrial din Ungheni,

Director Colin Victor,

or. Ungheni, str. Decebal, nr. 38

tel.: 22-773

fax: 0(236) 20-056

e-mail: caiungheni@mail.ru, colagroind@mtv-un.md

Serviciul grăniceri din Republica Moldova

41. Colegiul Naţional de Grăniceri,

Director Ţugulea Dmitrii,

or. Ungheni, str.Suceava, nr. 1

tel.: 0 (236) 29-167

fax: 0 (236) 29-167

Colegii de învăţămînt privat mediu de specialitate

42. Colegiul Cooperatist din Moldova,

Director Cogîlniceanu Eleonora,

or. Chişinău, Bd. Decebal, nr. 66

tel.: 56-77-29

fax: 56-77-28

ccm1944.md

e-mail: ccm1944@gmail.com

43. Colegiul Internaţional de Administrare şi Business,

Director Rijcova Tatiana,

or. Chişinău, Bd. Negruzzi, nr. 2

tel.: 54-96-95, 54-93-47

fax: 27-11-74

e-mail: colledj7@rambler.ru

44. Colegiul Mondostud-Art,

Director Sîlii Victor,

or. Chişinău, str. Meşterul Manole, nr. 9

tel.: 47-11-81

fax: 47-25-86

www.mondostudart.md

e-mail: mondostudart@mail.ru

45. Colegiul „Prometeu-E.P.T.”,

Director Andronic Elizaveta,

or. Soroca, str. V. Alecsandri, nr. 15

tel.: 30-486

fax: 0(230) 30-486

e-mail: prometeu.ept@mail.md

46. Colegiul de Management, Economie şi Drept,

Director Brînză Viorel,

or. Chişinău, str. Matei Basarab, nr. 2

tel.: 32-56-33

fax: 32-56-33

e-mail: ii_cmed@mail.ru

Sursa: http://www.edu.md

Reclame

437 de răspunsuri la „Lista colegiilor din Chişinău

  • Salut! Incep anul acesta clasa a 9-a , mai departe nu am idee unde sa ma duc dar nu vreau sa invat pina in clasa a 12-a la liceu.
   Mam gindit la Colegiu de veterinarie,dar e departe de casa ,National de medicina ,dar nu sunt informata destul citi ani trebuiesc shi mai multe, Financiar bancar , dar tot as vrea sa fiu mai informata
   Dati-mi sfaturi va rog!
   Dupa ce termini colegiu te poti duce mai departe la universitate? chear imi trebuie ajutor

   • Da Valeria, dupa colegiu poti merge la universitate.
    Ceea ce tine de colegii totul depinde de preferintele tale, dar iti recomand totusi unul de stat.

   • salut..probabil te’ai decis deja si totusi, chiar si dupa orice colegiu poti sa pleci la universitate..Este colegiul Mondostud-Art cu specialitati bune..poti sa le suni si sa ii intrebi info…

   • Desigur ca dupa colegiu poti merge la univer…doar ca vei avea studii m-ai mari deeacum…dar vezi ca nu e neaparat sa faci univeru….deoarece facind colegiu esi cu profesie////)sh ce tzine de ce vrei sa invetzi si unde..depinde de media care o ai….)cu ce medie ai esit,,?deoarece la medicina si colegiu financiar bancar….media de concurs este ft mare….m-ai ales la buget da ce tzine de contract e ft greu sunt foarte multe persoane care nu reushesc(

   • buna sunt si eu eleva in clasa a 9-a si la fel ca tine nu doresc sa imi continui studiile pina in a12 -a deoarece pierd 3 ani . Eu am decis sa continui studiile la Colegiul de Medicina si Farmaceutica deoarece este o institutie foarte buna pentru tinerii specialisti te-as sfatui si pe tine sa mergi la acest Colegiu.

   • sunt ultimul an la kolegiul tehnologic, si nu este un colegiu costisitor fata de alte colegii, ai putea intra la buget fara probleme numai ca ar fi mai bine daca ai depune documentele in primele zile de primire deoarece cind vine luna august nu prea ramine liber. In privinta la specialitati: este design vestimentar, este tricotaj, tesaturi, modelarea si tehnologia articolelor din piele, si este inca o specialitate cu electricitatea – pentru baieti. Acuma este alt director foarte cumsecade si ai putea avea succese.

   • Salut MARCEL , ce vroiam, sa-ti spun ca de la 8,5 ai sanse sa intri la buget dar nu conteaza numai nota medie dar si cunostintele daca tu ai 8,6 si dai gres la teze si pretestari sigur te vor elimina de la buget ! O zi buna sa ai !

  • Salut! Sunt Doina am 15 ani vreau sa urmez actoria sau jurnalismul dupa clasa 9-a, imi puteti sugera vreun colegiu cu asa specialitati???? va rog rs… ms

   • Salut Doina , eu ma numesc Alina , la moment învăț in clasa a 9 , si vreau sa urmez la fel jurnalismul !
    Ajutatine va rog , in ce colegii este aceasta profesie??
    Ajuuutooooorrrrrrrrr!

  • Nu sunt sigur daca exista un colegiu la care vei putea invata stric arhitectura, la Colegiul de Constructii din Chisinau este specilaitatea – Constructii Civile Industriale si Agricole care are tangenta cu demeniul respectiv. Deja daca vei dori sa-ti aprofundezi cunostintele in arhitectura, poti continua studiile la universitate. Bafta!

   • Salut! Incep anul acesta clasa a 9-a , mai departe nu am idee unde sa ma duc dar nu vreau sa invat pina in clasa a 12-a la liceu.
    Mam gindit la Colegiu de veterinarie,dar e departe de casa ,National de medicina ,dar nu sunt informata destul citi ani trebuiesc shi mai multe, Financiar bancar , dar tot as vrea sa fiu mai informata
    Dati-mi sfaturi va rog!
    Dupa ce termini colegiu te poti duce mai departe la universitate?

   • Eu voi pleca la colegiu de Politehnica ..profesie de operator .
    Dar mai doream sa ma imformez da a am mediea 8.43 am sante la buget sau contract ?…ma puteti imforma va rog .

 1. unde pot invata mass media, jurnalist,tele sau radio prezentator…spuneti va rog daca este asa colegiu in chisinau sau daca nu macar vrio universitate

 2. salut sunt clasa a 9 si mai departe vreeau sami continui studiile la colegiul pedagogic A . Mateevici ….imi puteti spune cum e acolo ..care a invatat in acest colegiul ?

  • Iti recomand sa te mai gindeshti asupra la aceasta. eu am invatat acolo un an shi mai mult nu vreau.. dar daca ai multi bani atunci dute .. dar daca iti place sa fii profesoara atunci bafta!!

  • Salutare, eu sunt absolventa colegiului si ma mindresc cu acest fapt,desi era vorba sa fie inkis…orikum au reusit sa stopeze procesul!Deci funktioneaza sunt profi pe nota: 10,dar si pe 9,8….. ma rog..ca oriunde..
   ce facultate vrei sa faci ?

 3. sal,ma numesc Gicu sunt absolvent al clasei a IX-a ,am rezultate bune la matematica si as vrea sa ma ajutati sa-mi gasesc un colegiu in care sa-mi fac studiile mai departe

 4. Daca esti interesat in domeniul constructiilor, cadastrului, evaluarii imobilului, esti fascinat de masuratorile terestre, si alte profiluri, iti poti continua studiile la Colegiul de Constructii. Ceea ce tine de matematica (si nu numai) – in cadrul institutiei activeaza profesori competenti, cel putin eu am costatat acest lucru in perioada a 3 ani de studiu in colegiu la specialitatea COT.
  Iar in privinta altor colegii nu iti pot sugera nimic concret, doar in linii generale – Colegiul Politehnic, Colegiul de informatica, pe astea ti le pot propune doar din unele pareri ale elevilor.
  Bafta!

 5. Vreau sa studiez la drept….imi puteti spune in care colegiu este aceasta profesie?…sau la pedagogie profesoara de limba si literatura romina……astept un raspuns de la cineva))):)(L)

  • Valentina, In Chisinau cel putin, din cate stiu, nu exista o institutie medie de specialitate in care ai putea invata strict psihologia.

  • Irina intreaba acolo, colegiul de constructii nu are nimic cu cel de medicina, dar nu vei obtine nici un raspuns in cifre, toate sunt date statistice care difera de la an la an.

 6. Spuneti-mi va rog frumos la colegiul „Alexandru Plamadeala” poti da BAC-ul. Si daca sunteti la curent imi spuneti ku kontrakt sau fara ?

 7. Ma ajutati va rog si pe mine,vreu sa aflu ceva informatii despre un colegiu sa fie legat de sport,insa aici n-am vazut nici un colegiu de acest fel :(.

  • Aurash, colegii cu profil sportiv nu sunt, doar cateva licee:
   Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr.2
   Liceul internat municipal cu profil sportiv

  • hei in Colegiu Pedagogic „A.Mateevici” este PROFIL SPORT,100 procente…!!!!

   Colegiul Pedagogic “A. Mateevici”,
   Director Bercu Victoria,

   or. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 54

   tel.: 22-02-41

   fax: 24-46-05

   e-mail: infocolpedagog@mail.ru

  • Olivia, blogul respectiv are scopul de a oferi informatii exclusiv despre Colegiu de Constructii din Chisinau nu despre alta insitutie. Daca ai nevoie de info despre alta insititutie de invatamant vei avea sanse mai mari daca te vei informa de pe platformele clegiilor respective sau contacteaza direct institutia respectiva.

 8. Am nevoie de ajutor…spuneti-mi va rog unde pot gasi un colegiu de „actorie” adica filme fratilor nu teatru…am gasit doar pentru teatru da pentru filme nici unu si eu vreau sa fiu actor. Si nu numa vreau dar cred ca si pot sa fiu un actor bun. Va rog ajutati-ma plizzzz Daca aveti surse din Rominia sau Russia America nu conteaza, stiu limbile. De exemplu daca stiti vreun program de calatorii ceva tipa sa ma ia in america la studii si pe vara sa lucrez ca sa platesc studiile sau ceva de genu sau vreun colegiu cu camin in Rominia ceva. spuneti-mi sau dati-mi vreun site pleaseeee…much love guys

 9. Salutare! Ma numesc Anisoara.Invat in clasa a a 9-a gimnaziul Piatra.Am nevoie de un colegiu din Chisinau unde pot invata ceva in domeniul politicii.Va rog mult sa ma ajutati.

  • Daca inmatriculeaza elevi pe baza de buget, iar tu ai sanse sa intri cu o medie buna, atunci da.
   Depinde mult de ceea ce vrei tu sa faci mai departe, la liceu nu-ti recomand sa continui studiile, e o pierdere de timp, mergi la unul din colegiile de stat si alege o specialitatea care sa fie mai aproape de interesele tale si care ar avea o perspectiva pentru viitor. Colegiul de constructii e ok, mine personal mi-a satisfacut toate asteptarile, profi buni, institutia e dotata cu tot ce trebuie pentru specialitate, detine destule sali de calculatoare, este si wi-fi (dar nu prinde peste tot) 🙂

  • O sa-ti spun si tie ce am scris si altora, depinde mult de ceea ce vrei tu sa faci mai departe, ce preferinte ai, ce domeniu ai vrea sa „explorezi”. In Chisinau sunt foarte multe colegii, de stat si private, ai de unde alege.
   Revino cu un raspuns ce tine de preferintele tale si astefel o sa incercam sa ajungem la un numitor comun.

  • Ok Max, am inteles, nu cred ca exista o specialitate la vreun colegiu care sa fie bazata strict pe fotografii si arta fotografiatului, asta e un domeniu mult mai restrans, pentru asta sunt cursuri individuale. Insa, daca esti pasionat de calculatoare si grafica computerizata poti merge la design interior de la Colegiul de Constructii din Chisinau sau Alexandru Plamadeala. O nuanta, in ambele cazuri lucrul pe calculator se face doar in ultimii ani (in primii ani inveti principiile de baza ale graficii si design-ului), ceea ce intradevar reprezinta un neajuns in sistemul de invatamant. Daca esti pasioant in general de calculatoare atunci ai la dispozitie colegiul Politehnic si Colegiul de Informatica.

  • Andri, colegiu teatral nu exista in Moldova, sunt insa cateva insitutii in Chisinau la care ai putea merge – Colegiul de Muzică “Ştefan Neaga” si Colegiul Naţional de Coregrafie, mun. Chişinău (daca iti place muzica sau dansul), dupa finisarea unuia din aceste colegii (sau oricare alta institutie) iti poti continua studiile la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

 10. Salut,mai am putzin shi termin a 9-a..nu am idee unde sa merg mai departe,nu vreau sa fak universitatea!Dupa a 9-a pot intra la kolegiul Mondostud-Art ??

   • buna ma numessk A driana ,am terminat deja cl a 9-a ,,eu vreu sa devin militar ,,este numai un colegiu militar de grainiceri ? in kishinau nui nimik dupa 9 klase

 11. Max,vad ca esti cel mai activ in acest blog,spunemi te rog un colegiu din chisinau unde sa studiez dreptul si unde in continuare asi putea lucra ca jurist,desigur ca dupa colgiu merg la universitate de drept,dar nustiu unde se afla colegiul si daca exista in general si inca o intrebare,este o institutie privata sau de stat?

 12. Am nevoie de un colegiu de design interior, daca mai sunt alte colegii in afara de arte plastice “Alexandru Plamadeala” va rog frumos scrieti-mi !!! Multumesc!

 13. Salutari!Sunt eleva in clasa a 9 !Trebuie sa fac o alegere dar nu sunt increzuta la care colegiu sa fregventez dupa clasa 9 😦 Imi plac foarte mult animalele ,.. cred ca as fi porivit ca sa plec la colegiul de veterinarie ,,, insa nu am incredere pe viitor…. nustiu ce sa fac ajutatima sa aleg si eu un colegiu :):*

  • Bună, e bine ca-ti plac animalele, dar vezi ca una e sa iti placa sa te uiti la ele alta e sa iti placa sa le ingrijesti.
   Totusi, iti recomand sa alegi ceva cu perspectiva si in acelasi timp sa iti faca cat de cat placere. Mai jos ai o lista cu diverse domenii (Administrare, Agricultură, Business, Comerț, Construcții, Culinărie, Design Drept, Economie, Farmacie, Finanțe și bănci, Industrie ușoară, Învățământ, Limbi străine, Management, Medicină, Medicină veterinară, Microelectronică, Muzică și artă, Protecția mediului, Securitate, Tehnologii informaționale, Transport, Zootehnie).

  • Din pacate nu exista colegii specializate strict pe arhitectura. Poti merge la Colegiul de Constructii, specialitatea constructii civile, are o tangenta mai mare cu arhitectura, dupa care continui la universitate strict pe arhitectura.

 14. Cine studiaza la Colegiul de Constructie din Chisinau, va rog frumos, spuneti-mi cum e acolo, in general, elevii,profesorii,conditiile, sunt sirguinciosi ori nu prea tare?

  • Alina, asta e o intrebare subiectiva. In toate domeniile, sferele si instituțiile sunt oameni sargionciosi si nu prea. Colegiul de Constructii nu e o exceptie (nu exista padure fara uscaturi), dar iti pot spune un secret, daca tu esti sarguincioasa atunci toti factorii pe care i-ai mentionat vor fi la fel calitativi. Totul depinde de fiecare persoana, de altfel ca peste tot.
   Colegiu de Constructii este o insititutie de invatamant la nivel – te asigur (am aproape 4 ani de experienta 🙂 ), daca vrei intradevar sa inveti ceva iti recomand cu certitudine aceasta insistutie.
   P.S. Daca vei avea o medie buna pe parcursul frecventarii vei a avea si o bursa – simbolica dar va fi a ta 🙂
   http://colegiulmeumd.blogspot.com/p/burse.html

 15. Eu de ce intreb, in localitatea mea mai este un Colegiu de Constructie, si vreau sa ma sfatui cu cineva sa stiu unde sa plec, adica unde e mai bine, pentru ca stiu situatia de aici, de aceea am vrut sa stiu mai multe despre acest Colegiu din Chisinau.

 16. Buna. Termin anul acesta clasa a 9a si nu vreau sa termin liceul in localitatea natala pentru ca nu este nici un fel de dreptate si cu toate ca nu se considera un liceu corupt parerea mea e alta. Dar nu prea stiu in ce domeniu as putea merge mai departe. Vreau sa pot gasi si de lucru in MD pe aceasta profesie. Ceva in care ar putea activa si fetele, dar nici intr-un caz bucatar, coafer bla bla bla. As vrea ceva legat de matematica, sau nustiu… Voi ce parere aveti? Ce colegii sunt? Si care sunt conditiile? P.S. vreau un colegiu puternic si sa nu fie corupt si caminul sa fie in stil european, adica sa aiba conditii ft bune… ma puteti ajuta? pleasee 😦

  • Buna Gabriela, coruptia domina Republica Moldova si e prezenta in toate sferele de pe teritoriului ei, incepand de la meternitate si terminand cu locurile cumparate in cimitire – asta e cruda realiate pe care o traim.
   Lista de colegii este afisata mai sus, o mai poti vedea si aici http://colegiulmeumd.blogspot.com/p/lista.html
   Tot acolo gasesti aproape tot despre colegii.

   Matematica este necesara chiar si in culinarie, fara ea oricum nu ai incotro.
   In primul rand Iti recomand un colegiu de stat in al doilea rand nu-ti fa iluzii prea mari, incearca sa anticipi realitatea de la noi.
   Din toate colegiile din Chisinau Colegiul de Constructii este cel mai acceptabil privind sistemul de invatamant si starea caminelor.
   Ca specialitate cu o tangenta directa cu matematica iti pot recomanada specialitatea Evaluarea Imobilului. Lista cu specialitati ar putea continua depinde de domeniul pe care il alegi

 17. Buna,daca ati putea sa ma ajuta-ti,as vrea dupa clasa a IX-a,care o taermin anul asta,sa intru la colegiu de constructii evaluarea imobilului.
  As vrea o informatie mai ampla.
  Cum e acolo?
  Aceasta specialitate se potriveste fetelor?
  In Moldova poti gasi loc de munca cu specialitatea asta?

  • Cristina, aici nu e vorba de o pereche de pantofi si o rochie sa nu sa se potriveasca, e o specialitate destul de solida cu mari perspective. Evaluarea imobilului consta in estimarea valorii de piata a obiectului evaluarii prin diferite metode functie de categorie, destinatie si alti factori. In orice tara piata funciara este destul de dezvoltata, au loc tranzactii imobiliare. De lucru este, dar sa nu uiti totusi ca traim in Republica Moldova.

 18. Buna,din nou!
  Eu terminind clasa a IX-a,ma interesez de diferite colegii,de aceea,Max(si nu numai),te rog ajuta-ma si fa-mi o generalizare a colegiului de medicina si farmaceutica.
  M-ar interesa cum decurge concursul de intrare?E mare concursul?Disciplinele de baza,care ar fi?
  Ce conditii sint in camine?Care ar fi media de a intra la buget?
  Mersi anticipat! 🙂

 19. salut…in acest an absolvesc gimnaziul, vreau sa urmez un colegiu din romini de limbi straine, dar nul pot gasi ma puteti ajuta….am nevoie de pagina web, telfoane de contact

 20. salut … in acest an absolvesc gimnaziul , vreau sa urmez un colegiu sau un liceu ceva pentru a deveni o stilista , dar nu pot gasi ma puteti ajuta .. am nevoie de pagina web , telefoane de contact ?

 21. Buna termin clasa 9 si vreau sa plec la un colegiu poti sami spui tot despre aacest colegiu Colegiul Internaţional de Administrare şi Business !

 22. Salut..sunt clasa 9 ..si vreau ca sa-mi continui studiile la vre-un colegiu unde sa pot sa invats despre ”organizatiile de evenimente” oare este un asa colegiu la noi in MD..sau sunt mai multe sanse de a avea succese peste hotare ?

 23. Salut. Anul asta termin cl IX-a si vreau sa plec la un colegiu si nu prea am idee la care . Imi place L.rom.,L.engl. , L.rusa , L.franc. , sa cant , sa desenez . Puteti sa-mi dati un sfat referitor la posibil viitorul meu colegiu ?

 24. Salut. Gatesc clasa 8-a dar deja ma gindesc unde sa ma duc la invatat si vreau sa ma duc la economie… ce puteti sami spuneti despre profesia aceasta si e neaparat de gatit 12 clase? poate imi recomadati alta profesie dar sa fie legata cu matematica…

 25. Buna, am shi eu o intrebare, eu invat in portugalia, termin anul acesta 9 clase, shi as vrea sa depun actele la vre-un colegiu din moldova… am posibilitatea de a intra cu notele de aici? deoarece eu o sa dau examene doar la limba portugheza shi matematica. Ajutatima va rog cine stie despre asta! Multumesc anticipat!

 26. Ellena)) eu iti sugerez sa faci mai bine un colegiu legat de economie..deoarece cred ca iti pierzi anii la un liceu..daca ai o medie buna poti incerca sa dai actele la un colegiu bun ..colegiul are mai multe plusuri decit un liceu..ma rog,parerea mea !

 27. Hei salut!! Vreau si eu sa stiu mai multe info despre colegii in care sa pot studia mai amprofundat limbile straine..vreau sa urmez si univeristatea dar pana atunci nu vreau sa fac doar cursuri si un liceu…

 28. Daca nu sunt optiuni pentru colegiu, macar licee..
  In general vreau porfesia traducator..ma mai gindesc sa invat si ceva cu turismul..mai vedem :))

 29. Buna cine imi poate spune de Politist de frontiera sau mai bine zis granicer la ce colegiu treb sa merg si ce medie am nevoie pentru a intra ???

  • Tu știi macar un colegiu de poliție în Chișinău care să lucreze ? că parcă Colegiul de Poliție „Dimintre Cantemir” e închis, dar altele pe aicea parcă nu sunt.

 30. Salut,cu citeva luni in urma am intrat pe site-ul oficial al colegiului National de Medicia si Farmacie si la specialitatea de pediatrie era scris ca doar dupa 11-12 clase poti sa depui actele. Acum am intrat si nu scrie absolut nimic despre ani. Eu sunt clasa a 8 si deja ma gindesc de pe acum la ce colegiu sa merg, pentru ca m-am convins ca la Liceu nu are rost sa ramin, piers trei ani, in chimb plecind la un colegiu bun mi-as face o profesia, si daca va fi nevoie si de o faculcate bine, daca nu, tot bine)) As dori cei poate care au absolvit la Colegiu National de Medicina si Farmacie si in special la specialitatea de pediatrie sa-mi ofere citeva informatii. In primul rind daca as putea sa depun actele dupa clasa a 9. Bursa daca este si daca se face carte acolo:) ms anticipat

 31. Totuș poate cineva să-mi spuie e posibil de întrat la colegiu de politie ” Dimitre Cantemir ” eu am auzit că colegiul dat este închis. Poate cineva știe ce se întîmplă acolo sau exista încă colegii de poliție prin Chișinău ?

  • Daniela în momentul dat eu caut informație despre tema dată adica colegiul de poliție și cum voi afla ceva nou am să-ți spun și ție.. ))
   Dar poți să mă ajuți dacă dorești. Cum se spune un cap e bine, dar două e și mai bine 😀

 32. Salut ….ma numesc silvia….sunt interesata sa aflu cit mai multe idei despre :Colegiu management,economie si drept….ajutatima va rog…cu media 8:53 poti sa intri la :Drept:>?

  • Cristina nu prea sunt insititutii de invatamant preuniversitare unde vei putea invata strict limbi straine. In toate liceele si colegiile se studiaza limbile straine conform unui plan strandard de invatamnt. Mai profundat se studiaza la universitate.
   Ce tine de liceu, intradeavar – nu e rational, te sfatui sa mergi la un colegiu.
   Sper ca te-am scos din ceata cat de cat!

 33. Salut la toti.Anul acesta termin 9 clase si as vrea niste propuneri de colegii cu profil sportiv sau ceva colegii cu niste specialitati dar sa fie la uman.Parintii doresc ca eu s-a pornesc spre medicina dar mie nu imi convine nu ma prea descurc in stiintile exacte.Va rog veniti cu niste propuneri.Ms anticipat!

 34. Sunt eleva in cl.a noua si nu m-am decis unde sa ma duc mai departe la invatat.Sunt pasionata de limbile straine(inclusiv franceza si engleza).Pot gasi in Chisinau vre-un colegiu de limbi straine?

 35. salut,termin si eu clasa anoua si mam gindit sa incerc la colegiul mondestud-art,poate sami spuna cineva cum e acolo si daca are camin,adica mai multe informatii.va rog mult

 36. Salut.Am mare nevoe de ajutor.Chestia este ca acum termin cl.9-a shi pe viitor as vrea sami fac studii la academia de politie din Chisinau,pina atunci insa trebuie sa fac un colegiu dar nustiu ce fel shi cu ce ar putia fi legat.Vreau ceva poate ca sa pot face o munca shi la calculator.Daca nu macar ce ma puteti sfatui voi.Va rog mult sa ma ajutati cu ceva sfaturi,pliz.Mersi anticipat!

  • Ai doua optiuni, ori colegiu ori liceu – 12 clase. Pana la urma nu are importanta ce colegiu sau liceu alegi. Vezi sa fie unul mai aproape de casa ta si sa ai sanse sa studiezi din buget. Daca ai reusite buna iti poti incerca norocul la Colegiul de Informatica sau Colegiul Politehnic, asta reiesind ca iti plac calculatoarele.

 37. Punetzi sami spunetzi , va rog este vrun colegiu de psihologie in Chishinau shi cite clase trebue de termetat ca sa potzi intra !

 38. Lista tuturor colegiilor din Reoublica Moldva este afisata la inceputul paginii. Un colegiu cu o specializare bazata stric pe psihologie nu exista. Doar la universitate vei putea alege un astfel de domeniu. In cadrul institutiilor medii de specialitate (colegii) admiterea se face minim in baza de 9 clase, sau 11.

 39. salut termin si eu klasa a 9 si nu stiu unde sa plec mai departe am media 8,6 va rog recomandatimi vre-un colegiu unde pot merge mai departe si sa pot intra cu media pe care o am

 40. termin clasa a 9 si vreau sa ma duc mai departe sa devin politist nus dac este vriun liceu de politie sau colegiu ,,spunetimi va rog unde as putea sa invat ca mai aPOI SA INTRU la academia de politie…am media de 9,1(astept rs voastre) ms

 41. termin clasa a 9 si vreau sa ma duc mai departe sa devin politist nus dac este vriun liceu de politie sau colegiu ,,spunetimi va rog unde as putea sa invat ca mai aPOI SA INTRU la academia de politie…am media de 9,1 vreau sa intru la buget undeva,,am vrio sansa? ms

 42. Vreau sa intru la Colegiul de medicina si farmacie la specialitatea farmacist laborant ,imi spune-ti va rog daca stiti cu ce mediu plus minus se intra de obicei?multumesc

  • Buna Karelia, eu am fost admis la specialitatea cadastru, in anul 2009, la buget, cu media 9.13. Au fost elevi si cu media 10,00 au fost si sub 8:00. In fiecare an depinde doar de voi cine este admis si cine nu.

  • salut spune-mi te rog daca ai gasit ceva in legatura cu limbile straine in MD caci eu tot eu vreu si nu gasesc nimic….sau lasa-mi te rog numarul tau de contact ….a meu e:060253859

 43. ash vrea ft tare sa intru in kolegiu de grainiceri ,,,dar in ungheni e prea departe ,,in kishinau nui ceva semanato,,dar dupa 9 klase

 44. salut am finisat klasa a 9-a si asi dori sa plek la un kolegiu la kare sa invat profesia de sizainer vestimentar la kolegiul de arte alexandru plamadeala asi putea sa invetz?

 45. ! ATENTIE ! Oameni care doresc la colegii militare sau colegiu de politie putets sa uitati despre asta ca eu tot doresc sa intru in colegiu de politie, dar cu parere de rau el este inchis, dar alte colegii militare nu avem in afara de Graniceri, dar nu e in Chisinau… mai inscurt rabdati pina in clasa 12 de acolo mai departe cine doreste ca si mine sa nimereasca in Politie mergem la Academia de Politie „Stefan Cel Mare” cine doreste sa fie militar este „Institutul Militar” ….

  Cu parere de rau asa e viata din moldova 😦

  • Olesea, din cate stiu eu nu EXISTA nici un colegiu in care sa inveti strict limbi straine. Dupa obtinerea diplomei de bacalaurea, iti poti continua studiile la universitatea de stat unde, vei studia orice limba straina vrei tu.

 46. salut o intrebare poate stupida……ca de exemplu eu imi fac studiile la colegiul politehnic din Balti …sunt…trec in anu 3 …pot face transfer in colegiul politehnic din chisinau ?raspundeti va rog mult!

  • Nu e deloc stupida intrebarea. Da, transferul este posibil in cazul in care vrei sa te transferi exact la aceeasi specialitate. Daca la colegiul din Chisinau se studiaza disciplini adugatoare va trebuie sa sustii diferentele respective.

 47. salut,as vrea shi eu citeva info.despre COLEGIUL DE MANAGEMENT, ECONOMIE ŞI DREPT,se studiaza acolo anume dreptul sau shi economie etc? Va rog spunets`mi.

  • 3.1. La concursul de admitere în învăţământul mediu de specialitate (colegii) se pot înscrie cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai certificatul de studii gimnaziale (9 clase), ai atestatului de studii medii de cultură generală (11 clase) sau ai diplomei de bacalaureat.

   Daca nu ai bac-ul, poti invata 2 ani pe baza atestatului de 11 clase (studii medii de cultură generală)

   Concretizeaza situatia, contactand institutia unde vrei sa continui studiile.

 48. Buna.
  Vreau sa fiu un sef-bucatar bun, unde as putea invata si ce institutii imi puteti sugera , avind doar studii gimnaziale?
  Multumesc anticipat.

  • CNC ( Colegiul National de Comertz al ASEM )- Tehnologia Alimentatziei Publice. Akolo invatz eu ^__^ e destul de bun .

 49. Salur eu ma numesc Cristian si am 15 si anul acesta termin claas a 9-a ai sunt pasionata de facut fotografii …as dori sa stiu daca este vreun colegiu de fotografie in Chisinau?

 50. Salut tuturor….vreau un sfat, doresc foarte tare sa lucrez in politie , adica sa invatz de politista dar nu vreau sa termin liceul, vreau dupa clasa 9 sa plec la un colegiu undeva..dar n-am gasit asa colegiu, doar graniceri este dar e prea departe….

  • Salut, din pacate nu este vre-un colegiu cu un astfel de profil.
   Pot sa te sfatuiesc sa invate 4 ani la un colegiu care este mai aproape de preferintele tale, iar dupa, vei merge la academia de politie, sau un alt domeniu, daca te razgandesti.

   • Adineauri am intales ka adika oleaka mai la vale de academia de politie ap este un colegiu de cadetzi, adica el tot are legatura cu politzia…corect?

 51. Salut , imi spune Victoria la fel incep anul acesta cl 9 si nu vreau sa ramin pina in clasa a 12 am media 9.21 puteti sa-mi sfatuiti unde sa plec mai departe nu am talente in muzica, arta dar as vrea sa capat o profesie buna si nu cam vreau la drept.

  • Buna, Victoria, te sustin in aceasta privinta. La inceputul paginii respective sunt afisate toate colegiile din Republica Moldova. Ai la indemana o lista generoasa de domenii, alege unul si studiaza-l.

 52. Buna ,anul asta sunt clasa a IX ,nu vreu sa merg mai departe la liceu..ma intereseaza relatiile internationele economice..pot sa studiez in acest domeniu dupa clasa a IX?..daca da ati putea sa-mi recomandati un colegiu?

 53. Salut.Am vrut sa merg la Colegiu mondostud-Art dupa clasa a IX-a dar multi mi-au spus ca e in zadar sa plec acolo caci e un colegiu de bani si nimi cunostinte.As vrea sa imi propuneti vrio scoala ceva tot pe aceasta profesie.multumesc anticipat.

 54. Buna ma numesc Rebeca , termin anul acesta 2014 clasa a 9, si as vrea sa imi spuneti unde pot gasi in Chisinau Colegiu de limbi straine ? si daca pot intra la buget cu media anuala 9 , si ceia ce tine de profil umanist am la toate obiectele 9 (L.Romana, Istoria, L,franceza, ..). ma puteti ajuta va rog!

 55. Buna, ma numesc Daniela ,termin anul acesta cl a 9 ,as dori sami spuneti ce colegii in chisinau sunt in domeniul : bucatar sau disigner vestimentar .am media 7,7.sau ajutatima cu un sfat in ce domeniu imi pot face studii (hoby : origame ,lucrari din biser ,crosetare, brodare) va rog mult sa ma ajutati ! multumesc

 56. Dupa ce voi absolvi Colegi National de Comert specialitatea Mirciologie i-mi voi putea continua studiile la Universitatea Politehnica specialitatea Tehnolog Alimentar………..Raspundetini va rog frumos , am nevoie foarte mult.

 57. Buna,ma numesc Irina,putetsi va rog sa ma informati in privintsa colegiului de medicina din Chishinau,cam cu ce medie se poate intra in colegiu?

 58. Salut ma numesc Doina, anul acesta termin clasa IX-a si as dori sa-mi continui studiile la colegiu de bissnes si administare. Voi cum credeti sau cine a invatat acolo merita de invatat cu ce medie pot intra la buget astept raspuns mersi anticipat.

 59. Salut, ma numesc Evelina, invat la Colegiul Politehnic anul I, dar nu cred sa rezist mult aici, e cam greu la colegiu sa inveti, mie cam imi pare rau ca am venit la colegiu si as vrea sa plec la liceu, la colegiu notele sunt mai slabe, trebuie sa te tii numai de carte, dar nu prea ai cum daca locuiesti la camin(parerea mea). Bafta!

 60. Salut sunt eleva in clasa 9-a ador matematica( medie 9,3) chimia ( 9,2) sunt ass la desen am luat locuri la concursuri de desen si muzica .As vrea sa urmez un colegiu m-am gindid colegiu profesional de economie dar, as avea o intrebare: se perimte numai cu conract sau si la bursa si de ce medie e nevoie pentru a intra la bursa ?Daca puteti sami sfatuiti alt ceva va rog, cher as vrea un sfat respectele mele multumesc …..astept raspuns..

 61. salut! Am terminat cl. 9-a shi doresc sa imi continui studiile la Colegiul de ecologie din chisinau.Pot fi admis cu media de 9,06 ?

 62. salut vreau sa va intreb cu ce medie poti intra la Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie,
  va rog mult cine stie spunetimi

 63. Buna ma numesc Alexandru vreau sa intreb cu media 7-7.5 pot intra la colegiu de bucatar?
  Daca da unde pot gasi colegiu de bucatar?

 64. Spuneti-mi va rog la ce colegiu sa plec, sunt muzicien, cant la chitara, shi sunt autodidact.. la Neaga nu prea doresc sa plec deoarece e foarte departe(((…

 65. Salut.Ma numesc Victoria am terminat clasa 9-a si as vrea sa ma ajutati. Nu gasesc colegiu de designer vestimentar in Republica Moldova.multumesc anticipat sper sa ma ajute cineva:):)

 66. Buna.Am si eu nevoie de ajutorul vostru…am terminat clasa 9 cu media de 9.3 si nustiu unde sa plec mai departe.ce colegiu imi puteti sfatui…astept rs…

 67. Salut,am terminat acum 9 clase as vrea sa invatz mai departe ceva legat cu Politia sau MIlitaria,unde pot agasi asha un Colegiu sau scoala? ma poate informa cineva?Multumesc

 68. Cine poate să mă ajute: în ce colegiu
  (dacă așa există) se poate studia mai aprofundat limba engleză și în ce colegiu se poate studia veterinăria ????

 69. sunt absolvent clasei a 9 sh as vrea sa ma duc mai departe la un colegiu,am media 8.31 in care colegiu e bine pentru mine? si unde pot sa ma duc fara contract?(doar colegiile din Chisinau)

 70. Poate samii spui cineva Colegiul de Management, Economie si Drept din Chisinau mai activeaza miau spus cariva persoane caci deja lau inchis

 71. Salut. Ma numesc Eugenia si am 15 ani. Parintii vor sa merg la colegiul pedagogic, dar nu stiu care este mai bun. Eu doresc sa fiu profesoara dar as vrea sa fiu criminalista.

 72. Salutari,nam idee la ce colegiu sa ma duc as vrea ca dupa ce sa termin colegiul sa am de lucru,si sa nu stau,,as vrea ceva legat de politica,is cu media mea de 7,93 nu am idee unde sa ma duc,am nevoie de ajutor.

 73. Buna … in anul viitor termin classa a-9a…si nu dores sa ma duc lA liceu…stau in confuzie…imi place foarte mult sa desen… orce tip…imi place sa inventez…sa creez sa fac…si nu am idee unde as putea ma merg mai departe

  • Salut, Cristina.
   In cazul tau, iti pot recomanda sa urmezi un colegiu de arte. Unul din ele este Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău. (un colegiu foarte bun)
   In functie de localitate iti poti alege si alte colegii care au acelasi profil sau specialitate.

   Aici ai lista completa cu colegii din Republica Moldova
   http://colegiulmeumd.blogspot.com/p/lista.html

   Fiecare colegiu are website unde poti vedea informatii suplimentare (speialitati, adresa, conditii s.a.) sau nr de telefon pentru detalii.

   Chiar si la colegiul de constructii este specialitatea designer, un domeniu care are tangenta directa cu desenul, machetare, confectii s.a.

   Dupa finisrea unei specialitati din domeniul artelor si sustinerea examenului de BAC (dar nu neaparat) ai posibilitatea sa mergi la Arhitectura la UTM (de exemplu) Acest domeniu necesita, deasemnea, ca si in cazul desigului mult desen, ingeniozitate, inventivitate s.a. Odata ce vei absolvi un colegiu de arte, la arhitectura la universitatea iti va fi mult mai usor. (atat la admitere pentru proba de aptitudini cat si pe parcursul anilor)

   In privinta asta iti recomenad sa citesti urmatoarele articole:

   http://arhimd.blogspot.com/2014/06/in-general-sunt-cateva-domenii-de.html

   http://arhimd.blogspot.com/p/arhitectura-la-utm.html

   Iti doresc succes!

 74. salu!ma numesc Eugenia,am terminat clasa a 9-a si inca nu mam decis la ce colegiu sa plec mai departe…am vrut foarte mult sa plec la colegiul national de medicina si farmacie dar este un colegiu privat si contractul costa foarte mult si nu am posibilitate sa intru acolo…apoi am vrut sa intru la colegiul mondostud-art,acolo e aceeasi problema…si nustiu ce sa fac,aceste colgii am inteles ca nu are concurs de a putea intra la buget. cine ma poate ajuta sa gasesc un colegiu la care as putea sa intru la buget dar sa fie macar una din urmatoarele profesii:medicina-terapeut , masaj medical sau frumusete medicala,dizainer de interior,dizainer de haine sau bodyart sau contabil

 75. Spuneti-mi va rog cineva, la specialitatea turism unde mai bine sa intru la Colegiul de informatica sau la Colegiul National de comert al ASEM ?

 76. Buna , sint si eu o eleva in clasa a 9-a anul asta ,din clasele a 7-8 m-am sfatuit cu multe persoane mai mari decit mine referitor la ceea ca e mai bine sa fac liceul sau poate e mai bine sa merg la colegiu ,dupa sa fac si universitatea daca voi avea totusi dorinta, la care eu mam decis ca e mai ok a 2-a varianta si asa voi face,. Scriu asta din cauza ca pe net tot caut colegii de psihologie dar nu prea gasesc ,cine stie colegii de psihologie va rog ma contactati pe skype-ul meu – doinelu.cdw ,am nevoie de ajutorul vostru ,si da mai sa uit ,am nevoie ca colegiu sa fie in Chisinau nu in alta parte ,ca sami fie mai aproape de casa totusi ,va multumesc)

 77. Salut, citesc comenatrile si vad ca sunt persoane care cunosc bine unele colegii:) ajutatima va rog cu informare..Sunt a 9 si doresc sa intru la un colegiu legat cu economia ceva in domeniul real, vreau sa intru la buget ce medie imi trebuie?si tot odata sa benificiez de camin(pretul)…ce imi puteti sugera?:((

  • Colegiul de Informatica :Finante,Contabilitate
   Concursul depinde de la an la an dar in general tre sa fie mai sus de 9 daca vrei la buget.
   Poti intra pe site-ul oficial al colegiului si o sa gasesti multe detalii este si unde sa-ti calculezi media.
   Succes!

 78. buna.am 15 ani anul acesta termin clasa a 9 vreu mai departe sa merg la calegiul de politie ..puteti sami recomandati unul si daca se permite la asa virsta un asemenea colegiu…?

 79. salut sunt in clasa 9 si vreu sami aleg un colegiu pe placul meu dar nu stiu ce fel imi place politica istoria si geografia am note 10 9 8 ce colegiu imi spuneti ca e pentru mine

 80. buna, ma numesc mihaela as dori sa aflu daca pot intra in colegiul de menagiment finante si drept usor e un colgiu costisitor ?…de la ce medie se intra in acest colegiu la buget?as putia intra la buget cu media 8.6?

  • Pe mine tot ma intereseaza asta , daka ash putea intra cu 8,62… Sh in general , daka mai exista makar… :(( Imi pare ca nu mai este , a fost inchisa… Dar daka lume shtitz ceva de el , ca-i deskis , etc… Anuntati-ma va rog … ((

 81. salut anul acesta termin calsa a 9 si vreau sa plec la colegiul de management economie si drept,puteti sa imi spuneti cu ce nota la baza pot sa intru eu vreau sa devin manager si sa imi spuneti mai multe despre colegiul acesta … va rog frumos ajutatima si cit costa contractul si daca pot sa plec dupa colegiu la universitate sa invat prin corespondenta si colegiul are camin ??? va rog frumos citi bani costa contractul si ce nota trebu sa ai ca sa intri la buget eu invat bine la simestru 1 am media 8,0 va rog ajutatima va rof frumos daca ceva contactatima pe odnoklasniki : http://ok.ru/profile/453453915238 va rog frumos astept raspuns! 😀

 82. Salut,eu inca mai am un an pina la sfirsitul clasei a 9-a,totusi vreau sa intreb: Colegiul de Arte plastice Alexandru Plamadeala,cum e? Acolo poti invata de designer de interior???

 83. Buna, sunt Catalina, termin clasa a 9-a si vreau la un colegiu care nu necesita multa matematica, fiindca nu stiu nimic in ea, ma gindeam la Mondostud-Art , ce ziceti, se merita? Este si vre-un colegiu de turism la noi?

 84. nu pot sa aleg intre Colegiul de Informatica din Chisinau(informatica) si Colegiul Tehnologic (tehnica si modelarea tesuturilor din tricot).Sfaturi !?

 85. Exista vreun colegiu care sa pregateasca specialisti in domeniul opticii ma refer la comfectionarea ochelarilor.
  Ca doar exista si asa ceva pe lume,nu?!
  Am cautat pe net si nu gasesc.

 86. Am urmarit sa zicem cu sfintenie toate comentariile lasate de voi,vreu sa-mi creez o proprie parere in ce domeniu sa ma acufund dupa ce termin peste o luna clasa a 9-a,prin propriile merite am reusit sa sa-mi fac media de 9,3 (ca stiti cum e la noi in Moldova),ma pricep la matematica ,imi place romana ,chimia si biologia imi par interesante.Vreau sa intru la vre-un colegiu din Chisinau la buget.M-ar interesa de o profesie de bucatar,insa nu de un simplu bucatar,ceva in culinaria avansata,profesionala sa zicem sau am abilitati de a fi un bun conducator,de ar fi sa cred in aceste teste privind ce job mi se potriveste,atunci m-as descurca in sfera menagementului,insa nu prea inteleg ce anume voi face eu ,ce functie voi indeplini si voi avea oare perspectiva in Republica Moldova?Ce colegii sunt bune?Nu chiar atit de corupte?Cu un camin cu niste conditii prielnice?Va rog nu ma ignorati cu raspunsuri,voi bucuroasa de orice informatie,din motiv ca-s in localitate si-mi ramine doar internetul o sursa de informatie.Multumesc!

  • Nu inteleg doar cum stii tu deja media daca anul scolar nu sa terminat si examenele nu le-ai dat inca :)Zimi si mie si apoi mai vorbim

 87. Am vedere ca am media 9,3,adica media disciplinelor de pe primul semestru si e clar ca examenele is mai importante da sper sa ma descurc,intrebarile mele ramin aceleasi insa ramin fara nici un raspuns :(((

  • dupa discipline iti trebuie vreo scoala la real deci:informareca,tehnica si modelarea tesuturilor din tricot ,medicina (aici deja in diferite domenii)in legatura cu bucatar nu prea stiu nimic da eu cred ca ar fi cel mai bine sa cauti pe net colegii si profesii concrete si apoi sa intrebi pareri ca informatii gen:specialitate oportunitati de munca bursa camin si altele la concret o sa le afli doar pe site-ul oficial al colegiului(indiferent care ar fi el)
   P.S. am vrut doar sa stii ca media se calculeaza:60% media de la examene si 40%media la 4 discipline scolare.Acestea 4 difera de la un colegiu la altul
   de exemplu daca intri la informateca se iau:matemateca l romana informateca si l straina. Daca ai la toate disciplinele 10 dar la astea 4 ai 9 nu iti sunt de nici un folos toti 10 carei mai ai
   asa ca intereseazate pe site-ul colegiului care sunt cele 4 discipline ca sa stii la care obiecte sa te axezi pentru a primi note mai mari!
   SUCCES,daca ceva adreseaza-te

 88. salut sunt clasa a 9-a as vrea ca sa devint arhitect ajutati-ma cu un sfat ce colegiu este nevoie sa studiez apoi la ce universitate e de dorit din CHISINAU

 89. Salut
  ma numesc Marcel sunt apsolvent a clasei a 9-a ,si doresc sa aoptin o profesie de policist dar nu vrau sa invat in liceu, unde sa ma duc ca sa optin aceasta profesie?

 90. Vereau sa ma informez cu ce medie as putea sa intru la colegiul de arte plastice A.Plamadeala .. si daca se studiaza profesia de design vestimentar ..am nevoie de raspuns urgent .. va rog ajutati-ma !

 91. Buna, am terminat clasa a 9-a, as dori sa plec la un colegiu.Vreu ceva legat de design vestimentar sau veterinar ) va rog recomandatimi un colegiu, la colegiul Tehnologic nu mai primesc lla specialitatea designer(

 92. Salut, sunt Iuliana si sunt in clasa 9-a, dupa ce sustin bine examenele de gimnaziua vreu sa imi fac studiile mai departe la Colegiul Financiar Bancar din Chisinau, dar media mea anuala pe simestrul 1 este 8 fix.Puteti sa imi spuneti o sa intru eu la acest colegiul sau nu???
  Astept raspuns!!!

 93. Salut, ma numesc Ana si invat la Colegiu de Zootehnie si Medecina Veterinarea din Bratuseni la profesia Achizitii Publice si as dori sa va informez despre aceasta profesie. Profesia „Achizitii Publice” e destul de nou la colegiu, ea a aparut in 2012. Ea vizează pregătirea cadrelor cu studii medii de specialitate pentru activitatea în cadrul întreprinderilor de certificare, achiziţionare, păstrare, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală ca organizator şi executor al proceselor de achiziţii publice şi comercializare a produselor agricole şi agroalimentare.
  Sper ca pe cineva din voi o sa va intereseze specialitatea data si o sa-mi fiti colegi. Va asteptam cu drag!!!!

 94. Salut
  Am nevoie de ajutoru vostru termin acum clasa IX -a si stau pe ginduri am nevoie de orice profesie legata de sport va rog ajutatima ca mai am putin timp la dispozitie dar eu nici nu prea am idee de ce profesie.

 95. Salut, termin clasa a 9-a. Pretestarile le-am dat pe 8, 8, 7. Pe primul semestru am avut media 8.15, iar pe semestru 2 imi iese cam 8.5 media.. Nu am nici cea mai vaga idee unde as putea sa ma duc, dar nu vreau sa raman sa fac 12 clase pentru ca consider ca sunt 3 ani cheltuiti aiurea. Vreau sa continui la un colegiu, dar nu stiu care e. Imi place romana, franceza, ed. tehnologica, ed.civica, biologia mi se pare interesanta. As vrea de arhitector, dar mi-e frica ca o sa imi fie greu. Ma gandesc la mai multe profesii, dar mi-e frica ca o sa imi fie porea greu si o sa trebuiasca sa las. Imi puteti recomanda si mie vrun colegiu? De preferat in Chisinau.

 96. Buna.Am nevoie de ajutor . Cine stie de vre-un colegiu cu specialitate apropiata de Tehnologia alimentatiei publice ori Merceologie.Cit caut, nu pot gasi . Si daca gasesc ,sunt inchise. Puteti sa-mi recomandati ceva?

 97. Hei, buna! Am finisat clasa a IX-a si as vrea sa plec la un colegiu unde este profil uman. Recomandati-mi va rog citeva colegii unde as putea sa plec. Mersi anticipat.

 98. Bună!Sunt Dorina și am 17 ani,după clasa a-IX-a am plecat și am învățat un an la Chișinău,după care un an am stat acasă,din cauza că sunt minoră și nu mă primește la serviciu.Acum am în plan de a pleca la colegiul pedagogic A. Mateevici,vreau să intru numaidecît….,dar așa vrea să aflu cu ce medie poți intra și cînd pot depune documentele…

 99. Buna,sunt Ana shi am terminat clasa a- IX-a am depus nu demult documentele la colegiul mondostud-art shi as vrea sa vad cine va fi noii mei prieteni

 100. Salut anul acesta trec in klasa a noua si nu doresc Sa invat 12klase as vrea sa intru la un kolegiu dar nustiu care……………dar sa nu fie legat de Mathematica Mai mult de l.romina ma puteti ajuta ku vreun sfat?

 101. Salut , sunt clasa a 9 si sunt la finele anului si nu sunt sigura unde as putea merge mai departe. As vrea extrem de mult sa merg la colegiul de medicina insa nici idee nu am cam ce medie trebuie sa am ca sa intru macar la contract.
  nici macar suma contractului nu o stiu si nici conditiile de acolo poate cineva sa-mi dea un raspuns macar aproximativ
  P.S Va multumesc anticipat

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s